Horská 165/34, 435 43 Horní Jiřetín
info@stefan-eng.cz

Zelená Úsporám


Jsme oficiálními specialisty programu Ministerstva životního prostředí.


Nová zelená úsporám je program, který poskytuje finanční podporu pro investice do ekologických a úsporných opatření v oblasti bydlení. Tento program je určen pro fyzické osoby a právnické osoby, které chtějí snížit náklady na energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

Program Nová zelená úsporám spadá pod Ministerstvo životního prostředí České republiky a jeho správu má na starosti Státní fond životního prostředí. Finance, které jsou v programu dostupné pro velkou část majitelů domů v ČR jsou získávány díky prodeji emisních povolenek za vypouštěné skleníkové plyny.

Rodinné domy

Sektor podporyRodinné domy
Oblasti podporyA – zateplení
B – novostavby
C – zdroje energie
D – adaptační a mitigační opatření
E – projektová připrava
Oprávnění příjemci– vlastníci stávajících rodinných domů
– stavebníci nových rodinných domů
– nabyvatelé nových rodinných domů
– osoby, kterým svědčí právo stavby nového rodinného domu
TermínyŽádost je možné podat v období od 12. 10. 2021 do 30. 6. 2025

Bytové domy

Sektor podporyBytové domy
Oblasti podporyA – zateplení
B – novostavby
C – zdroje energie
D – adaptační a mitigační opatření
E – projektová příprava
Oprávnění příjemci– vlastníci stávajících bytových domů
– stavebníci nových bytových domů
– společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
– pověření vlastníci bytových jednotek
– nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech
– osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu
TermínyŽádost je možné podat v období od 12. 10. 2021 do 30. 6. 2025