Horská 165/34, 435 43 Horní Jiřetín
info@stefan-eng.cz

Vzduchotechnika a Rekuperace

Vzduchotechnika

je systém, který se používá k řízení kvality vzduchu v budovách. Tyto systémy zajišťují, že v místnostech je dostatečný přívod čerstvého vzduchu a odvětrání znečištěného vzduchu.

Vzduchotechnika se skládá z několika základních komponentů, včetně ventilátorů, filtrů, tepelných výměníků a rozvodů vzduchu. Tyto komponenty spolupracují na tom, aby vzduch v místnosti byl nejen čistý, ale také příjemně teplý nebo chladný, v závislosti na požadavcích uživatelů.

Ventilátory jsou zodpovědné za vytváření proudění vzduchu v celém systému. Filtry odstraňují pevné částice, jako jsou prach, pyl a mikroorganismy z cirkulujícího vzduchu, což zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti. Tepelné výměníky pak umožňují přenášet teplo z jednoho prostoru do druhého, což může být užitečné při topení a chlazení.

Rozvody vzduchu jsou potom sítí kanálů a otvorů, které distribuují čerstvý vzduch do místností a odebírají znečištěný vzduch zpět do systému. Tyto kanály jsou často umístěny ve stropních panelech nebo pod podlahou, aby byly co nejméně viditelné a nezasahovaly do designu interiéru.

Celkově vzduchotechnika umožňuje uživatelům mít kontrolu nad kvalitou vzduchu, který dýchají, a zlepšuje celkovou pohodu a zdraví uvnitř budov.


Rekuperace

Rekuperace = zpětné získávání tepla

Rekuperace je klíčovou součástí moderních systémů vzduchotechniky. Jedná se o proces, při kterém se teplo z odváděného znečištěného vzduchu vrací zpět do systému a využívá se k ohřevu čerstvého vzduchu, který je přiváděn do budovy.

To znamená, že namísto toho, aby se teplo vypustilo ven s odváděným vzduchem, se využívá jako zdroj tepla pro další procesy, jako je například ohřev vody nebo topení prostorů.

Rekuperační jednotky jsou obvykle umístěny v centrální části systému vzduchotechniky a zajišťují, že zpětně získané teplo je efektivně převedeno do nového vzduchu, který se přivádí do budovy.

Výhodou rekuperace je, že zlepšuje energetickou účinnost systému a snižuje náklady na topení a chlazení, což přináší uživatelům úspory nákladů. Kromě toho zlepšuje i kvalitu vzduchu, který je v budově, což může přinést prospěch pro zdraví a pohodu uživatelů.