Samsung systémová klimatizace (VRF 1 + více)

Díky pokročilé technologii a široké škále výkonů jsou systémy VRF společnosti Samsung chytrým řešením pro budovy, které vyžadují vyšší efektivitu, individualizovanou kontrolu a flexibilitu instalace, jako jsou výškové bytové domy a malé komerční budovy.