Horská 165/34, 435 43 Horní Jiřetín
info@stefan-eng.cz

Projektová dokumentace

Při stavbě jakékoli budovy je nezbytné mít stavební povolení od místního stavebního úřadu. To lze získat pouze na základě určitých dokumentů, jako je například dokumentace pro ohlášení stavby nebo dokumentace pro stavební povolení.

Dokumentace pro ohlášení stavby obsahuje základní informace o plánované stavbě, včetně jejích rozměrů, umístění, použitých stavebních materiálů, typu střechy a dalších podrobností. Tyto informace jsou důležité pro úřady, aby mohly ověřit, zda stavba odpovídá místním stavebním předpisům a zda se bude hodit do okolní zástavby.

V případě, že je stavba složitější a vyžaduje podrobnější návrh, je nutné získat stavební povolení, které vyžaduje podrobnější dokumentaci. Tato dokumentace zahrnuje detailní popis projektu, technické výkresy, plány umístění vnitřních zařízení a systémů, jako je například elektrické rozvody a vzduchotechnika.

Po získání stavebního povolení je možné zahájit samotnou výstavbu. Projektová dokumentace obsahuje detailní plány na všechny fáze výstavby, včetně návrhu základů, konstrukce nosných stěn a stropů, výkresy elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace a mnoho dalších.

Během celého procesu výstavby je nutné dodržovat předepsané stavební normy a standardy, aby byla zajištěna bezpečnost a kvalita budovy. Po dokončení výstavby jsou provedeny konečné kontroly a inspekce, aby se zjistilo, zda vše odpovídá místním předpisům, a až po jejich úspěšném absolvování je budova připravena k užívání.


Obsah projektové dokumentace

  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • situační výkresy
  • Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
  • Dokladová část