Horská 165/34, 435 43 Horní Jiřetín
info@stefan-eng.cz

Kotlíkové dotace

Kotlíková dotace je program, který poskytuje finanční podporu pro výměnu zastaralých kotlů na území České republiky za moderní, úspornější a ekologičtější alternativy. Tento program je financován z prostředků státního fondu životního prostředí a je určen pro fyzické osoby, ale i pro právnické osoby, které mají kotlíkovou technologii jako zdroj vytápění svých objektů.

Kotlíková dotace má za cíl snížit emise škodlivin do ovzduší a přispět k ochraně životního prostředí. Tento program je jedním z nástrojů, který má pomoci dosáhnout cílů České republiky v oblasti snižování emisí a ochrany ovzduší.


Prezentace z webové stránky Státního fondu životního prostředí České republiky